Facebook
Naziv: Zapisnici i izvješća (serija)
Signatura: HR-DAOS-308-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 9 kut.
Sadržaj jedinice: U seriji se nalaze zapisnici Kotarskog komiteta SKH Donji Miholjac za cjelokupno razdoblje rada stvaratelja. U prilogu zapisnika nalaze se i izvješća o stanju Kotarskog komiteta, razni referati i govori. Serija sadrži i zapisnike osnovnih organizacija koje su djelovale na kotaru Donji Miholjac. Zapisnici osnovnih organizacija složeni su abecednim i kronološkim poretkom.
Izlučivanju: Prilikom obrade i sređivanja fonda u arhivu izlučeno je gradivo koje ima ograničen rok čuvanja, u skladu s Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku. U Zapisniku o predaji i preuzimanju gradiva Komunističke partije Hrvatske/Saveza komunista Hrvatske između Hrvatskog državnog arhiva i Državnog arhiva u Osijeku obavljenoj 12. siječnja 2006. u stavku V stoji: «Gradivo SKH dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka, s time da je gradivo koje se odnosi na osobne podatke, dostupno za korištenje 70 godina nakon svog nastanka. Pri preuzimanju gradiva KPH/SKH SDP je rezervatnim odredio gradivo dokumenata članova SKJ, osobnih dosjea kadrova SKH, osobnih dosjea iz rada Kadrovske komisije, osobnih dosjea iz rada Statutarne komisije, osobnih dosjea Informbiroovaca, osobnih dosjea iz rada Kontrolne komisije, koji neće biti dostupni prije isteka najmanje 15 godina od smrti osobe na koju se odnose. Navedeni rok se može skratiti, uz suglasnost SDP, kada se radi o istraživanju u znanstvene svrhe, uz uvjet da se prigodom objavljivanja ne navode imena osoba, te zaštite javni i osobni interesi.»
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 39257
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica