Facebook
Naziv: Ugarska dvorska komora. Urbarski spisi i popisi posjeda (fond)
Signatura: HR-HDA-22
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: CHA, Urb. et Conscr. (hrvatski)
Razdoblje: 1511 - 1873
Arhivske jedinica: 4 d/m
Tehničke jedinica: 13 knj. ; 32 kut.
Odgovornost: Ugarska dvorska komora (stvaratelj) (1511 - 1848)
Somogy, Stjepan (stvaratelj)
Lendvaj, Franjo (stvaratelj) (18. stoljeće)
Suvić, Franjo (stvaratelj) (18. stoljeće)
Glik, Juraj (stvaratelj) (18. stoljeće)
Poneković, Josip (stvaratelj) (18. stoljeće)
Povijest jedinice: Restitucijom iz Mađarske 1851. gradivo je bilo preuzeto u Zemaljski arhiv. Dio gradiva je bio odnesen 1885. u Budimpeštu te vraćen 1960.
Sadržaj jedinice: Izvještaji o slavonskim županijama 1749. Slavonski zapisnik koji sadrži darovnice učinjene za posjede u Slavoniji i Srijemu 1732. Popis poreza ili položaj Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srijema u vrijeme reinkorporacije 1745. Popisi posjeda Veliki i Mali Tabor, Miljana i Horvatska, 1792-1818. Urbarski spisi i popisi posjeda. Gradivo koje se tiče vlastelinstva Topolovec.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno prema izvornim registraturnim oznakama Arhiva Ugarske dvorske komore.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond dostupan u cijelosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljeno registraturno pomagalo. Signature snimaka: Z-349 (ZM 7/115).
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-22/V - 22 Urbarski spisi i popisi posjeda (vodič)
Restauracija: Restauracija djelomično provedena
Identifikator: HR-HDA/AJ 4002
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica