Facebook
Naziv: Ugarska dvorska komora. Hrvatske plemićke obitelji i vlastelinstva (fond)
Signatura: HR-HDA-25
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HPOV (hrvatski)
Razdoblje: 1251 - 1846
Arhivske jedinica: 10.60 d/m
Tehničke jedinica: 14 knj. ; 96 kut.
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto restitucijom iz Mađarske 1851. Veći je dio bio odnesen u Budimpeštu 1885. te vraćen 1960.
Sadržaj jedinice: Gradivo izumrlih plemićkih i velikaških obitelji, kao i onih posjeda koje su pojedine plemićke i velikaške obitelji izgubile, bilo iz razloga jer je njihova loza izumrla, bilo da su im posjedi bili konfiscirani u korist državnog fiska. Gradivo nastalo u registraturi Ugarske komore i njezinih institucija (npr. dopisi Uprave zaplijenjenih dobara Zrinskih i Frankopana te nalozi istoj Upravi).
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo sređeno prema popisu (elenhu) sastavljenom 1851. prilikom predaje gradiva hrvatskoj delegaciji u Budimpešti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond je dostupan u cijelosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Signature snimaka registraturnih pomagala: Z-348 (ZM 7/114) - Z-351 (ZM 7/117), Z-353 (ZM 7/119). Signature snimaka gradiva: Z-2634 (ZM-24/1) - Z-2672 (ZM-24/39)
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Restauracija: Restauracija provedena.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 22: Ugarska dvorska komora. Urbarski spisi i popisi posjeda
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Elenh (kom. 3)
Napomena o dopunskim izvorima: H-MOL-E 148 (Neo-regestrata acta)
Literatura: Hauptmann, Ferdo. Jugoslavensko-mađarski arhivski pregovori i njihovi rezultati , Sarajevo : Arhiv Bosne i Hercegovine , 1961, .str. 116 - 120
Identifikator: HR-HDA/AJ 4005
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica