Facebook
Naziv: Sabor Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (fond)
Signatura: HR-HDA-65
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HS - 1861-1918. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (hrvatski)
Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor (hrvatski)
Razdoblje: 1861 - 1924
Arhivske jedinica: 25 d/m
Tehničke jedinica: 150 knj. ; 209 kut.
Odgovornost: Sabor Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (stvaratelj) (1861-1920)
Povijest jedinice: Za pohranu saborskih spisa u pismohrani Sabora bilo je zaduženo Ravnateljstvo saborske pisarne. Ravnatelj pisarne je bio zadužen da se spisi, nakon što bi proteklo jedno saborsko razdoblje, pohrane u Zemaljski arkiv. Najveći je dio gradiva bio preuzet u razdoblju 1917-1924.
Sadržaj jedinice: Gradivo nastalo djelatnošću središnjih tijela Sabora Kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: Predsjedništvo Sabora i saborskih sjednica, te saborskih pomoćnih ureda: Ravnateljstvo saborske pisarne i Uprave saborske blagajne. Posebnu skupinu gradiva čine zakoni Hrvatskog sabora sakcionirani (potvrđeni) od strane vladara te zakoni koje je donio zajednički Hrvatsko - ugarski sabor.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je strukturiran u serije prema administrativnom ustroju stvaratelja. Unutar serija spisi su složeni prema broju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Signature snimaka: Z-488-(ZM 10/1) - Z-764 (ZM 10/361)
Jezici: hrvatski ; mađarski ; njemački ; talijanski ; srpski ; engleski ; poljski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska) ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/V - 2 Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (vodič)
HDA-65/V - 1 Saborski prijedlozi, izvještaji (vodič)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4048
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica