Facebook
Naziv: Inspektorat Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine SHS (fond)
Signatura: HR-HDA-135
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: IMNZ (hrvatski)
Alternativni nazivi: Inspektorat Ministarstva narodnog zdravlja u Zagrebu (hrvatski)
Razdoblje: 1924 - 1928
Arhivske jedinica: 13 d/m
Tehničke jedinica: 28 knj. ; 106 kut.
Odgovornost: Inspektorat Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine SHS (stvaratelj) (1924-1928)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1967. godine po službenoj dužnosti, bez primopredajne dokumentacije, kao arhivska masa pod nazivom "Zdravstvo". U HDA je sastavljen popis tehničkih jedinica i analitički popis spisa.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o uređenju rada Inspektorata, postavljenjima upravitelja bolnica i liječilišta, izvješća vezana uz nadzor zdravstvenih ustanova, odluke Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu o financiranju i sanaciji bolnica i otvaranju novih odjela, spise o zloupotrebi narkotika i lijekova, okružnice Ministarstva narodnog zdravlja u Beogradu o provedbi zdravstvenih mjera, otvaranju ili radu zdravstvenih ustanova i Liječničke komore u Zagrebu, spise i izvješća o poslovanju i proširenju bolnica i drugih zdravstvenih ustanova, bolestima i cijepljenjima, spise o Medicinskom fakultetu u Zagrebu, nadzoru lepoglavske kaznione, dozvole za prikupljanje ljekovitog bilja, izvješća o službenim putovanjima liječnika, otvaranju izložbi i slično, personalije liječnika i drugih zdravstvenih radnika, popise stomatologa, zubotehničara i primalja, iskaze troškova lječilišta i bolnica, proračune i završne računi, izvješća o zaraznim bolestima. Sačuvane su i raznovrsne registraturne knjige i našastari pokućstva i drugog materijala iz razdoblja 1924-1928. godine.
Izlučivanju: Provedeno je izlučivanje, temeljem odluke br. 75,3/A-84/2-84 od 15.III.1984. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Knjige su razvrstane kao registraturna pomagala i ostale knjige, a spisi, povjerljivi i opći, sređeni su slijedom godina i tekućih brojeva. Iz povjerljivih i općih spisa izdvojene su kao posebne serije neke vrste spisa: okružnice, personalije liječnika i drugih zdravstvenih radnika, popisi stomatologa, zubotehničara i primalja, iskazi troškova zdrvastvenih ustanova, proračuni i završni računi, izvješća o zaraznim bolestima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: Manji dio spisa pisan je srpskim jezikom, ćirilicom.
Obavijesna pomagala: HDA-135/AI - 1 Inspektorat Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine Slovenaca, Hrvata i Srba - Zagreb (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4112
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica