Facebook
Naziv: Velika župa Posavje (fond)
Signatura: HR-HDA-254
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽP (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 1.60 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 16 kut.
Odgovornost: Velika župa Posavje (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Dio fonda (2 knjige i 5 kutija) preuzet je 1968. godine od Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove (knj. akv. br. 5/1968). Veći dio gradiva (11 kutija) preuzet je 1995. godine od tadašnjeg Instituta za suvremenu povijest, kao slijednika nekadašnjeg Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 52/1995). Ovo gradivo bilo je obrađeno je i popisano u Arhivu IHRPH, kao dio zbirke "Neprijateljsko gradivo" (NG). Preuzimanjem u HDA uslijedilo je objedinjavanje gradiva uz uspostavu prvobitnog reda. Načinjen je analitički i sumarni inventar.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane uz praćenje rada kotarskih, općinskih i gradskih poglavarstava i izvješćivanja o zbivanjima na području Velike župe Posavje, o suradnji s partizanima, komunističkoj djelatnosti, službenicima, njihovoj vjerskoj i rasnoj pripadnosti, disciplinskim prekršajima, mjerama brige za službenike i stanovništvo, nabavi i opskrbi hranom i drugim namirnicama na području velike župe, a sadrži i podatke o poginulima, zamolbe za puštanjem interniranih, podatke o kretanju stanovništva, selidbama, izbjeglicama, sigurnosnom stanju i drugo. Sačuvani su vrlo tajni i tajni urudžbeni zapisnici za razdoblje 1941-1945. godine te različite računovodstvene knjige, knjige proračuna i sl.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen prema prvobitnome redu. Uspostavljene su serije vrlo tajnih, tajnih i općih spisa te serija gradiva Stegovnog povjerenstva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Manji dio spisa pisan je njemačkim jezikom.
Obavijesna pomagala: HDA-254/AI - 2 Velika župa Posavje - Slavonski Brod 1941-1945 (analitički inventar)
HDA-254/SI - 1 Velika župa Posavje - Slavonski Brod 1941-1945 (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 223: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Arhiv Vojnoistorijskog instituta u Beogradu (Srbija) čuva 6 kutija gradiva ove provenijencije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4222
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica