Facebook
Naziv: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-292
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MRAD NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1946 - 1951
Arhivske jedinica: 22 d/m
Tehničke jedinica: 190 kut. ; 42 knj.
Odgovornost: Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1946-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzimano u HDA u tri navrata od različitih predavatelja. Prvi dio preuzet je 1988. iz pismohrane Izvršnog Vijeća Sabora SRH (akv. 2/88), drugi dio 1993. iz Ministarstva rada i socijane skrbi RH (akv. 29/93), a treći dio iz Instituta za migracije i narodnosti 1998. (akv. 37/98). U HDA je gradivo objedinjeno i osnovno popisano.
Sadržaj jedinice: U gradivu se nalaze spisi vezani uz provedbu zapošljavanja radnika, higijensku zaštitu radnika, problematiku invalida, organizaciju socijalnog osiguranja i slično. Također su sadržani podaci o školovanju učenika u Čehoslovačkoj, o privrednim školama i domovima za učenike u privredi. Biro za stranu stučnu radnu snagu sadrži podatke o stranim državljanima koji su radili u NRH te ugovore o radu. Sadrži registraturna pomagala- urudžbene zapisnike i kazala te pomoćne računovodstvene knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je podijeljen na knjige i spise. Spisi su razvrstani po godinama i unutar svake godine po broju u urudžbenom zapisniku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-292/SI - 1 Ministarstvo rada Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4257
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica