Facebook
Naziv: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-325
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDE NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1951
Arhivske jedinica: 10 d/m
Tehničke jedinica: 15 knj. ; 65 kut.
Odgovornost: Generalna direkcija za elektroprivredu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je u dva navrata: od Izvršnog vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988) i od Ministarstva financija (akv. 14/2000). Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži popisne listove za elektrane po oblastima: Dalmacija, Bjelovar, Karlovac, Osijek, Rijeka, Zagreb, dokumente o sklapanju ugovora za dobavu električne energije 1950., zapisnike o stručnim ispitima administrativne struke, personalne spise.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je složeno prema osnovnim cjelinama: knjige i spisi: povjerljivi spisi, opći spisi, Planski odjel, komercijalni odjel, Odsjek protuavionske zaštite, predmetni spisi,  personalno-kadrovski odjel, stručni ispiti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o zaštitnom snimanju: Nije provedeno.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Latinica, hrvatski jezik.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4288
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica