Facebook
Naziv: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1089
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SEEI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 1.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 14 kut.
Odgovornost: Savjet za energetiku i ekstraktivnu industriju Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), u obliku deset svežnjeva i četiri knjige, s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine spisi koji svjedoče o tekućem poslovanju poduzeća i Direkcija podređenih Savjetu za energetiku i ekstraktivnu industriju NRH. Uglavnom se sastoji od zahtjeva za nabavkom energetskih sirovina (ugljen, nafta), izvještaja o njihovoj raspodjeli, te rješenja o prenošenju različitih dobara iz jednog poduzeća Savjeta u drugo. Značajan dio gradiva čine spisi o poslovanju određenih poduzeća unutar Savjeta (Jugopetrol, Željezara Sisak), kao i spisi personalne provenijencije djelatnika Savjeta, ali i njoj podređenih poduzeća.
Izlučivanju: Izuzev uklanjanja duplikata i multiplikata postupak izlučivanja nije proveden.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je pri obradi, zadržavši prvobitni poredak, podijeljeno u pet serija unutar kojih su spisi složeni kronološki prema brojevima urudžbenog zapisnika, koji sa spisima čine jednu cjelinu. Na temelju svega dobivena je sljedeća struktura: 1. Povjerljivo dopisivanje, 2. Opće poslovno dopisivanje, 3. Potrebe za ugljenom, 4. Izvještaji o snabdjevenosti ugljenom, 5. Likvidacijske liste zaposlenika inspekcije parnih kotlova.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4976
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica