Facebook
Naziv: Generalna direkcija za ugalj Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1160
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GeDU (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 12 d/m
Tehničke jedinica: 85 svež ; 38 knj.
Odgovornost: Generalna direkcija za ugalj Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000), predajom po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise o nabavi i isporukama ugljena, izvješća poduzeća o korištenju kredita, dokumentaciju o investicijskim kreditima i izvješća o radovima, izvješća o izborima za radničke savjete, zapisnike sa sastanaka organa upravljanja u rudnicima, dokumentaciju poduzeća Vučak (bilance, financijske kartice, valorizacija, zapisnici), dokumentaciju o sporu Glavne direkcije i Direkcije željeznica, izvješća o izvedenim radovima kod Međimurskih rudnika, Konjščinskih ugljenokopa i Golubovečkih ugljenokopa, naredbe i uputstva Ministarstava rudarstva FNRJ, personalne spise, bilance, isplatne liste i dr.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5047
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica