Facebook
Naziv: Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-342
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDU (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1949
Arhivske jedinica: 13 d/m
Tehničke jedinica: 86 svež ; 30 kut. ; 24 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija za ugljen Ministarstva industrije i rudarstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 1988. godina po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži spise o imovinsko-pravnim odnosima poduzeća, podatke o radnicima, popise bivših dioničara, upitnike, spise o investicijama i investicijskim kreditima, izvještaje o realizaciji investicija, dosjee s podacima o rudnicima, naredbe i uputstva Ministarstva rudarstva FNRJ, zapisnike sa sastanka direktora poduzeća i organa upravljanja u rudnicima, financijske planove, ugovore, izvještaje o izborima za radničke savjete, zapisnike sa sastanaka raznih ogranaka, radne knjižice, organizacijske sheme, spise koji se odnose na likvidaciju Glavne direkcije, personalne dosjee, ugovore i analize, korespondenciju Komercijalnoga sektora s rudnicima, bilance, isplatne liste, završne račune, likvidacione kartone, financijske kartice itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4305
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica