Facebook
Naziv: Ministarstvo rudarstva Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-294
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MRUD NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1949 (Iako stvaratelj djeluje od 1948. godine, u fondu postoje spisi i iz ranijeg razdoblja.)
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 50 kut. ; 24 knj.
Odgovornost: Ministarstvo rudarstva Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1948-1949)
Povijest jedinice: Gradivo je predato HDA po službenoj dužnosti u dvije akvizicije. Prvom iz 1988. godine od Izvršnog Vijeća Sabora (akv. 2/1988) i drugom od Ministarstva financija 2000. godine (akv. 14/2000). Prva faza sređivanja izvršena je u Izvršnom vijeću Sabora 1974. godine, gdje je gradivo ministarstva razdvojeno od gradiva ostalih stvaratelja. Tijekom obrade 2001. u HDA gradivo je objedinjeno i djelomično sređeno.
Sadržaj jedinice: Osim redovitih izvješća o radu (desetodnevnih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih) rudnici iz cijele Hrvatske redovito šalju prijave o nesrećama na poslu s njihovim pobližim opisima. Od velikog su značaja i Zapisnici o primopredaji dužnosti tehničkih upravitelja, a s tim u vezi i utvrđivanja trenutačnog stanja pojedinih rudokopa ili ugljenokopa. Od knjiga su sačuvani urudžbeni zapisnici za 1948. godinu (19 knjiga) i Kazalo rudnika (imenično) za 1948. godinu te Urudžbeni zapisnik pošte iz 1948.god. Sačuvane su i dvije knjige, od kojih je jedna urudžbeni zapisnik Rudnika ugljena u Novoj Gradiški iz 1946. i 1947. godine, kao i Glavna računska knjiga Udruženih rudnika i talionica d.d. iz 1944.godine. Knjige i spisi Novogradiških rudnika i Udruženih rudnika i talionica d.d.sastavni su dio Ministarstva rudarstva NRH.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja gradiva zadržan je prvobitni red stvaratelja, spisi su podijeljeni na povjerljive, opće, predmetne i računovodstvo. Unutar svake skupine poredani su prema urudžbenom broju odnosno kronološki. Iz gradiva je izdvojeno 6 knjiga koje pripadaju Ministarstvu šumarstva i rudarstva Nezavisne Države Hrvatske, Glavnom ravnateljstvu za rudarstvo-Zagreb (1942-1945).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-294/SI - 1 Ministarstvo rudarstva Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4259
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica