Facebook
Naziv: Generalna direkcija za nemetale Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1159
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GeDN (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Generalna direkcija za nemetale Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto od Ministarstva financija RH, po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži računovodstvenu dokumentaciju - obračune prihoda i rashoda te urudžbeni zapisnik općeg poslovnog dopisivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Tijekom 2010. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Prije obrade fond je sadržavao 1 svežanj i 1 registraturno pomagalo – urudžbeni zapisnik općih spisa iz 1950. godine. Nakon obrade fond sadrži 1 kutiju i 1 knjigu. Spisi su složeni kronološki u dvije serije.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5046
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica