Facebook
Naziv: Glavna direkcija finalnih proizvoda drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-326
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GD FPDI (hrvatski)
Razdoblje: 1949 - 1950 (U gradivu se nalaze spisi iz 1948. godine.)
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 35 kut. ; 11 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija finalnih proizvoda drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1949-1950)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 1988. godine iz pismohrane Izvršnog Vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise vezane uz rad raznih poduzeća drvne indistruje (pilane i slično), izvješća o proizvodnji i cijenama proizvoda drvne industrije, izvozu robe, kretanju radne snage itd.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je u HDA stiglo nesređeno. Spisi su složeni po prvobitnom redu stvaraoca odnosno po tekućem broju urudžbenog zapisnika unutar godišta. Poštivan je stupanj tajnosti, povjerljivi spisi su izdvojeni na početak fonda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-326/P - 1 Glavna direkcija finalnih proizvoda drvne industrije - zagreb (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4289
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica