Facebook
Naziv: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-282
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MDI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1933 - 1952 (Stvaratelj djeluje od 1947. do 1950. godine.)
Arhivske jedinica: 21 d/m
Tehničke jedinica: 42 knj. ; 187 kut.
Odgovornost: Ministarstvo drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1950)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 1988. godine iz pismohrane Izvršnog Vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988), odnosno od Ministarstva financija RH 1995. godine (akv. 18/1995). Prva faza sređivanja izvršena je 1974. u Izvršnom vijeću Sabora.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži dokumentaciju o distribuciji i prodaji svih proizvoda drvne industrije. Sadrži i personalne spise (primanje na rad, bolovanja, godišnji odmori, mirovine), planove investicija, proizvodnje i izvoza, kao i izvješća o proizvodnji i izvozu proizvoda drvne industrije. Sačuvana je i korespondencija Ministarstva sa poduzećem "Jugodrvo" Zagreb koje je bilo zaduženo za prodaju drveta u inozemstvo. Sadrži i različite statističke preglede izvoza robe, poizvodne norme, ugovore Ministarstva s poduzećima o predaji drvne građe, imovinsko-pravnu dokumentaciju i drugo. Od knjiga sačuvani su povjerljivi i opći urudžbeni zapisnici, kazala te pomoćne knjige računovodstva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na spise i knjige. Tijekom sređivanja u HDA zadržan je prvobitni red. Kao posebna cjelina je izdvojena Dispečerska grupa, koja nije postojala kao zasebni odjel, ali je sadržajno važna.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-282/P - 1 Ministarstvo drvne industrije (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4247
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica