Facebook
Naziv: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-329
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDDI (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1952
Arhivske jedinica: 11 d/m
Tehničke jedinica: 68 svež ; 12 knj. ; 23 kut.
Odgovornost: Glavna direkcija drvne industrije Ministarstva drvne industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1949)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora SRH 1988. godine (akv. 2/1988) i od Ministarstva financija RH 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond se sastoji od krivičnih prijava, zapisnika, izvještaja, spisa o arbitraži, spisa disciplinskog suda, spisa u vezi isporuke drveta, mjesečnih izvještaja o isporuci drveta, izvještaja o stanju zaliha drveta po poduzećima, prepiske sa Savjetom za prerađivačku industriju, izvještaja o likvidaciji odmarališta u Baškoj na Krku, personalnih dosjea, dekreta premještenih i otpuštenih službenika, evidencije o službenicima direkcije, spisa distribucije drveta, računovodstvenih spisa, stručnih ispita i spisa nerazrješenih predmeta i predmeta u postupku disciplinskog suda.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 4292
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica