Facebook
Naziv: Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-335
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDKI MI (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1950
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 10 svež
Odgovornost: Glavna direkcija kemijske industrije Ministarstva industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1950)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Izvršnog vijeća Sabora SRH 1988. godine (akv. 2/1988), odnosno Ministarstva financija RH 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od planova o izgradnji različitih pogona kemijske industrije, od planova proizvodnje, izvještaja o izvršenju rečenih planova, analize izvršenja plana proizvodnje, evidencija radnika o radu, spisa o nabavci materijala, mjesečnih izvještaja o stanju skladišta, spisa o raspodjeli radno potrebnog materijala, te različitih okružnica i ugovora s potrošačima.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 285: Ministarstvo industrije Narodne Republike Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/AJ 4298
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica