Facebook
Naziv: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-349
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: UZD (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1949
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1947-1949)
Povijest jedinice: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzimano dvaput. Prvi put 1988. godine od Izvršnog vijeća Sabora SRH (akv. 2/1988). Drugi put od Ministarstva financija RH (akv. 29/1999).
Sadržaj jedinice: U spisima Uprave se nalaze izvozni planovi stoke, obračuna kredita za tov svinja, izvješća i planovi o otkupu stoke, vune, ribe, kukuruza, žita, statistike o prometu stoke, iskazi viškova poljoprivrednih proizvoda, izvješća o cijenama za pojedine artikle.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je podijeljeno u tri serije i složeno prema registraturnom sustavu Uprave za otkup. Serije su formirane prema urudžbenim zapisnicima, te prate njihove brojeve, kronološki, za svaku kalendarsku godinu. Serije su: 1. Strogo povjerljivi spisi, 2. Povjerljivi spisi, 3. Opći spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-349/P - 1 Uprava za otkup Ministarstva trgovine i opskrbe (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4312
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica