Facebook
Naziv: Domobransko okružno zapovjedništvo u Zagrebu (fond)
Signatura: HR-HDA-481
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: DOZZ (hrvatski)
Razdoblje: 1914 - 1918
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Domobransko okružno zapovjedništvo u Zagrebu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Sačuvano je kazalo 1916-1917 u kojem su se prema nazivima osoba i ustanova bilježili svi zaprimljeni dopisi upućeni zapovjedništvu te kazalo poginulih pripadnika podređenih domobranskih postrojbi 1914-1918.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo sređeno je po načelu provenijencije i prvobitnog reda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje 30 godina nakon nastanka (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-463/V - 1 Vodič kroz arhivsku građu, sv. 36 (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 475: Kraljevsko ugarsko 28. domobransko pučko-ustaško zapovjedništvo u Osijeku
HR-HDA- 482: Četrdesetdruga domobranska pješačka divizija
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4419
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica