Facebook
Naziv: Blažeković Milan (fond)
Signatura: HR-HDA-1006
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Blažeković M. (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1996
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 31 reg. ; 8 kut. ; 4 amb. kut.
Odgovornost: Milan Blažeković (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovala je Blažena Blažeković (akv. 24/1999).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži materijali koji se odnose na Hrvatsko narodno vijeće (iseljeničku organizaciju) u čijem je radu aktivno sudjelovao M. Blažeković; korespondenciju M. Blažekovića; njegove tekstove i članke; tekstove drugih autora (uglavnom iseljenika); primjerke "Hrvatske revije" i drugih iseljeničkih časopisa te novinske isječke i članke razne tematike. Iz razvrstanih akvizicija uloženo je 11 fotografija te 2 role i 2 komada filmskih negativa.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo iz cjelina Časni sud HNV-a i Korespondencija, zbog osobnih podataka koje možebitno sadržava, dostupno je 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi.
Jezici: hrvatski ; engleski ; njemački ; francuski ; španjolski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1006/P - 1 Osobni fond Milan Blažeković (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4892
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica