Facebook
Naziv: Budak Mile (fond)
Signatura: HR-HDA-1011
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Budak M. (hrvatski)
Razdoblje: 1920 - 1945
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Budak, Mile (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda po službenoj dužnosti predalo je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (akv. 46/1994).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži poglavito korespondenciju Mile Budaka (525 pisama, 89 telegrama) te manju količinu njegove osobne dokumentacije, prigodnih govora te fragmenata književnih djela. Glavne cjeline fonda su: 1. Osobna dokumentacija 2. Korespondencija M. Budaka 1920.-1940. 3. Korespondencija M. Budaka kao doglavnika i ministra pravosuđa i bogoštovlja (1941.) 4. M. Budak, doglavnik i poslanik u Berlinu - korespondencija, promemorije i govori (1941.-1943.) 5. M. Budak, ministar vanjskih poslova (1943.-1944.)- korespondencija, okružnice, novinski isječci 6. M. Budak, književnik - korespondencija (1941.-1944), koncepti, prigodni govori, fragmenti djela 7. M. Budak osobno - privatna korespondencija (1941.-1944.), telegrami, pozivnice, izjave sućuti.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo koje se odnosi na Milu Budaka izdvojeno je iz veće preuzete cjeline koja se zvala Zbirka dokumenata Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH.

Neka od pisama iz cjeline Korespondencija su imala signature koje im je vjerojatno dao sam Mile Budak, a neke su brojeve dali djelatnici Službe državne sigurnosti. Prilikom arhivističke obrade te su signature, odnosno brojevi, zanemareni, budući da nije postojao kontinuitet. Unutar pojedine serije predmeti su sređeni kronološki i za njih je napravljen analitički inventar, a ujedno je napravljen i abecedni popis korespondencije po pošiljaocima.

Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Zbog osobnih podataka koje gradivo možebitno sadržava u takvim je slučajevima dostupno javnosti 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatak odnosi.
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1011/AI - 1 Budak Mile (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4897
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica