Facebook
Naziv: Cesarec August (fond)
Signatura: HR-HDA-1014
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Cesarec A. (hrvatski)
Razdoblje: 1797 - 1955
Arhivske jedinica: 5.10 d/m
Tehničke jedinica: 51 kut.
Odgovornost: Cesarec, August (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je po službenoj dužnosti predao Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži personalije A. Cesarca (osobni dokumenti, sudski spisi, ugovori s tiskarama); korespondenciju u kojoj se čuvaju pisma i poruke A. Cesarca iz Sudbenog stola u Zagrebu 1912, Kaznione u Mitrovici 1913. i Maribora 1923. te njegova pisma obitelji i drugima; fotografije; rukopise samoga stvaratelja (romani, drame, pripovijetke i novele, pjesme, razni članci, prijevodi te razni drugi zapisi kao što su refleksije, aforizmi i bilješke); rukopise drugih autora; razne novine i isječke; korekture Cesarčevih pripovijetki te nešto knjiga.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano u sljedećih osam serija: Personalije, Korespondencija, Fotografije, Rukopisi iz književne i političke djelatnosti, Rukopisi drugih pisaca zatečeni u ostavštini, Stampata i korekture, Knjige iz Cesarčeve biblioteke, Miscelanea.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; francuski ; ruski
Pisma: latinica ; ćirilica (pismo nije specificirano)
Obavijesna pomagala: HDA-1014/AI - 1 Cesarec August (analitički inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio ostavštine čuva se u HAZU (Odsjek za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe), fond br. 234, 3 kutije, te u Odsjeku za povijest Hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazazališta i glazbe, fond br. 500, kut. 1.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4900
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica