Facebook
Naziv: Obitelj Čaldarović (fond)
Signatura: HR-HDA-1016
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Čaldarović (hrvatski)
Razdoblje: 1845 - 1998
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 8 kut.
Odgovornost: Obitelj Čaldarović (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je otkupljeno od Mladena Čaldarovića 1999. godine (akv. 33/1999).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo Mladena Čaldarovića te njegovih roditelja Olge Dolovčak i Vladimira Čaldarovića. Tu su osobni dokumenti Olge i Vladimira (indeksi, prijepisi diploma i raznih imenovanja i sl.), životopisi i autobiografske zabilješke, nekrolozi. Zasebna je cjelina gradivo Vladimira Čaldarovića: obiteljska i druga korespondencija; knjige i brošure iz njegove biblioteke; bilješke o sjednicama, predmetima i zaključcima Vrhovnog suda BiH kao i presude različitih sudova sa područja BiH kao i drugi materijali iz područja prava. U fondu se čuvaju i spisi vezani uz rad Vladimirov u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak (korespondencija, članci i predavanja, novinski isječci, računi, bilješke) kao i uz njegov stručni i znanstveni rad (suradnja sa Leksikografskim zavodom, JAZU, Maticom Hrvatskom i dr. institucijama; bilješke za predavanja i povijesne radove). Vezano uz život i rad Mladena Čaldarovića u fondu se čuvaju materijali vezani uz njegovu djelatnost u Matici Hrvatskoj te uz uređivanje "Kola" (korespondencija, bilješke, tekstovi) kao i uz njegov rad u Hrvatskom kulturnom društvu Napredak (pozivnice, bilješke novinski isječci). U cjelini pod nazivom Antikviteti čuva se nekolicina starih i raritetnih razglednica i fotografija, knjiga i tiskovina. Tu su i rukopisi o različitim aktualnim temama, novinski isječci, cjeloviti brojevi novina i časopisa.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Cjeline korespondencije, osobnih dokumenata i sl, zbog osobnih podataka koje možebitno sadržavaju, dostupne su u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; talijanski ; srpski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1016/P - 1 Obitelj Čaldarović (popis)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1444: Zbirka fotografija Mladena Čaldarovića
Identifikator: HR-HDA/AJ 4902
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica