Facebook
Naziv: Gregorić Pavle (fond)
Signatura: HR-HDA-1031
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Gregorić P. (hrvatski)
Razdoblje: 1917 - 1988
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 10 kut.
Odgovornost: Gregorić, Pavle (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda darovala je Danica Gregorić (akv. 9/1992).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži osobne dokumente (diploma, službenički list, policijski karton, razne članske iskaznice, putne isprave i dr.); privatnu i službenu korespondenciju; rukopise članaka i drugih publiciranih radova P. Gregorića (govori, diskusije); priznanja i plakete; gradivo za biografiju P. Gregorića (kopije dokumenata, rukopise i kopije biografskih članaka i dr.) te fotografije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda za koje nije prošlo 30 godina od nastanka nije dostupno. Gradivo fonda koje sadrži osobne podatke dostupno je u takvim slučajevima 70 godina nakon nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se osobni podatci odnose.
Jezici: hrvatski ; ruski ; srpski ; engleski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1031/P - 1 Ostavština dr. Pavla Gregorića (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4917
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica