Facebook
Naziv: Podžupanija zagrebačka (fond)
Signatura: HR-HDA-1060
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: PŽZ (hrvatski)
Razdoblje: 1875 - 1886
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 29 knj. ; 18 kut.
Odgovornost: Podžupanija zagrebačka (stvaratelj) (1875-1886)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno tijekom sređivanja fonda Zagrebačke županije, a preuzeto od županije u više navrata, po službenoj dužnosti: godine 1913., 1925. i 1926. (reg. br.: 346/1913, 149/1925, 2/1926) , godine 1953. od MUP-a NRH (reg. br. 362/1953), te godine 1962. od Sabora NRH (akv. br. 7/1962). Tijekom sređivanja Zagrebačke županije izdvojeno je i sređeno i gradivo podžupanije. Izrađen je sumarni popis knjiga i spisa te analitički dodatak inventaru u kojemu su po kutijama posebno popisani diobni listovi zadruga i građevinski predmeti
Sadržaj jedinice: Spisi podžupanije sadrže podatke o uzdržavanju zemaljskih i kotarskih cesta, nacrte i popratnu dokumentaciju s troškovnicima za izgradnju cesta, dokumentaciju o regulaciji riječnih i potočnih tokova, nasipa, mostova, zgrada, crkava i drugo. Sačuvani su i diobni listovi zadruga.
Izlučivanju: Nema izravnih podataka o izlučivanju iako je poznato da se gradivo županijskih oblasti izlučivalo već kod stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Osnovna podjela prati knjige i spise. Spisi su sređeni kao jedinstvena serija, prema redoslijedu urudžbenih brojeva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 103: Zagrebačka županija
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4947
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica