Facebook
Naziv: Ministarstvo državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1082
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MDPD NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1950
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Ministarstvo državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1950)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti 2000. godine od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000), u količini od 5 svežnjeva.
Sadržaj jedinice: U fondu je sadržana personalna dokumentacija vezana uz status zaposlenika, njihove izjave o radu u poljoprivrednim dobrima.
Izlučivanju: Izdvojeni su duplikati
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo čine dosjei zaposlenika, sređeni abecedno. Unutar pojedinog slova nisu poredani po strogoj abecedi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1134: Glavna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1162: Generalna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Personalni spisi sačuvani u ovom fondu po tipu dokumentacije slični su spisima Generalne direkcije državnih poljoprivrednih dobara i Glavne direkcije državnih poljoprivrednih dobara. Budući da je odgovornost ovih triju institucija bila slična, a proizvele su veliku količinu personalne dokumentacije, pri pretraživanju iste uputno je pretražiti sva tri fonda, jer se personalni spisi za jednu osobu mogu naći u dva ili čak sva tri fonda.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4969
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica