Facebook
Naziv: Generalna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1162
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GeDDPD (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 13 kut. ; 5 knj.
Odgovornost: Generalna direkcija državnih poljoprivrednih dobara Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti 2000. godine od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži planove potreba različitih poduzeća i poljoprivrednih dobara (Rasadnik Vukanovec, Zemaljsko-poljoprivredno dobro Božjakovina, Republikansko dobro Topolovac, Rasadnik Pakrac itd.), popise građevinskih objekata i investicija, planove za investicijske kvote, planove potreba opreme te dosjee zaposlenika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5049
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica