Facebook
Naziv: Ministarstvo za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1084
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MUI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 4 kut.
Odgovornost: Ministarstvo za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto iz po službenoj dužnosti od Ministarstva financija 2000. godine (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži personalne dosjee, ugovore o radu, putna izvješća, okružnice, spise o premještajima, postavljanjima, otkazima, disciplinske prekršaje te isplatne liste poduzeća "Pakexpress" i samog Ministarstva.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom 2010. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Prije obrade fond je sadržavao 4 knjige i 5 svežnjeva. Nakon sređivanja fond sadržava 6 knjiga (dva urudžbena zapisnika su pronađena u jednom od svežnjeva) i 4 kutije. Spisi su složeni kronološki u 2 serije – poslovanje Ministarstva i poslovanje poduzeća „Pakexpress“.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-HDA/AJ 4971
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica