Facebook
Naziv: Glavna uprava za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1104
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GUUI NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1951
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj.
Odgovornost: Glavna uprava za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1951-1951)
Povijest jedinice: Gradivo fonda je preuzeto po službenoj dužnosti od Ministarstva financija Republike Hrvatske 2000. godine (akv. 14/2000), u obliku pet knjiga, s lokacije u Katančićevoj ulici u Zagrebu uz veću količinu gradiva drugih tijela i sa skupnim primopredajnim popisima.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se sastoji od pet urudžbenih zapisnika. U četiri urudžbena zapisnika evidentirana je opća korespondencija, a u petom personalna dokumentacija. Svi zajedno se odnose na 1951. godinu. Urudžbeni zapisnici općih spisa se nastavljaju jedan na drugoga, te svjedoče o tekućim poslovima ove Uprave (zahtjevi različitih poduzeća drvne, metalurške, prehrambene i kemijske industrije Upravi koja ih je rješavala ili prosljeđivala drugim i višim „instancama“). Urudžbeni zapisnici personalnih spisa svjedoče o potrebama i zahtjevima zaposlenika Uprave i zaposlenika njoj podređenih institucija već spomenutih gospodarskih grana: drvne, metalurške, prehrambene i kemijske industrije.
Izlučivanju: Nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sačuvana registraturna pomagala Glavne uprave za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske su podijeljena u dvije cjeline te su popisana kao tehničke jedinice s odgovarajućim identifikacijskim podacima. Na temelju svega je dobivena sljedeća struktura: 1. Urudžbeni zapisnici općih spisa (1951) 2. Urudžbeni zapisnik personalnih spisa (1951)
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1104/SI - 1 Glavna uprava za uvoz i izvoz Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4991
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica