Facebook
Naziv: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1094
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SPR NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 18 kut. ; 9 knj.
Odgovornost: Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1952)
Povijest jedinice: U HDA je glavnina gradiva fonda (17 svežnjeva, 5 knjiga) preuzeta 2000. od Ministarstva financija RH (akv. 14/2000). Dio gradiva izdvojen je kod sređivanja fonda Ministarstva trgovine i opskrbe NRH. Jedan dio gradiva fonda izdvojen je i iz gradiva preuzetog od Privredne komore SRH (akv. 1/1988).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži raznu dokumentaciju vezanu uz organizaciju rada i ostvarivanje planova sektora u nedležnosti ustanove: trgovina i opskrba, državne nabavke, turizam i ugostiteljstvo, otkup žitarica, uvoz, izvoz, trgovinska inspekcija kao i dokumentacija vezana za unutarnju organizaciju Savjeta (poslovnik, popise službenika, personalije). Sadrži i dokumentaciju vezana za nadzor i provedbu ili promjenu planova raspodjele i potrošnje robe, investicijske planove za građevinske objekte, zatim su tu dokumneti u vezi preustroja gospodarskog sustava: rješenja vezana za promjenus statusa državnih poduzeća, rješenja o osnivanju poduzeća u društvenom vlasništvu, upute o cijenama roba i usluga, organizaciji trgovinske inspekcije itd. Fond sadrži i izvješća narodnih odbora kotara i gradova u području prometa robom, mišljenja o postavljenjima i razrješenjima službenika u NO itd.
Izlučivanju: Nije poznata ustanova koja je provela izlučivanje, ali je vjerojatno izvršeno odmah po ukidanju stvaratelja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u serije: 1. Povjerljivi spisi Savjeta za promet robom, 2. Opći spisi, 3. Ured predsjednika (Cetinić), 4. Ured pomoćnika (Garvan), Odsjek za organizacijska pitanja, 6. Odsjek za financije, troškove i investicije, 7. Biro za evidneciju, 8. Uprava za robni promet, 9. Uprava za uvoz i izvoz, 10. Uprava za otkup žitarica, 11. Uprava za turizam i ugostiteljstvo, 12. Ured za cijene, 13. Trgovinska inspekcija, 14. Sekretarijat (pravna služba, računovodstvo, personalni odsjek), 15. Ispitna komisija za knjigovođe i mlađe knjigovođe
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1094/SI - 1 Savjet za promet robom Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 283: Ministarstvo financija Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 298: Ministarstvo trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 300: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1096: Privredni savjet Vlade Narodne Republike Hrvatske
HR-HDA- 1098: Glavna uprava za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Postoje i dopunski izvori u drugim arhivima - fondovi Arhiva Srbije i Crne Gore: 28. Ministarstvo financija FNRJ (1944-1953) 48. Privredni savjet FNRJ (1944-1953) 49. Savjet za promet robom FNRJ (1950-1953) 59. Savezna planska komisija FNRJ (1946-1951)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4981
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica