Facebook
Naziv: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-300
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MDN NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1951 (Ministarstvo djeluje od 1949. godine )
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 70 kut. ; 15 knj.
Odgovornost: Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1949-1951)
Povijest jedinice: Dio spisa preuzet je u HDA iz Izvršnog Vijeća Sabora 1988. godine (akv. 2/1988), a dio iz Ministarstva financija 2000. godine (akv. 14/2000). U Ministarstvu financija je gradivo bilo osnovno sređeno odnosno izdvojeno je iz rinfuzne mase gradiva drugih stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda uglavnom sadrže personalne spise djelatnika Ministarstva ali i djelatnika poduzeća, direkcija i uprava koja su bila pod nadležnošću Ministarstva, evidencije sa raznih tečajeva i stručnih ispita, likvidacijske kartone, platne liste te završne račune. Sačuvana su registraturna pomagala- urudžbeni zapisnici, povjerljivi urudžbeni zapisnici i strogo povjerljivi urudžbeni zapisnici te kazala. Sačuvane su i knjige s popisima otkupnih i industrijskih poduzeća.
Vrste građe: 15 knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je prvo spojeno jer se nalazilo na dvije lokacije. U drugoj fazi su formirane serije i podserije poštivajući prvobitni red stvaratelja. Fond je osnovno podijeljen na knjige i spise.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-300/SI - 1 Ministarstvo za državne nabavke Narodne Republike Hrvatske (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4265
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica