Facebook
Naziv: Glavna direkcija za svinjogojstvo Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1152
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDSv NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1952
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 6 kut.
Odgovornost: Glavna direkcija za svinjogojstvo Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je od Ministarstva financija RH po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži gradivo nastalo kroz četverogodišnji rad Glavne direkcije za svinjogojstvo i to kroz spise općeg poslovnog dopisivanja te predmetne spise (matične mape poduzeća: "Sremac", Vinkovci, "Turopolje", Velika Gorica, "Spačva", Županja i "Tovljač", Osijek), personalne spise, računovodstvo (bilance poduzeća, završni računi, platne liste, putni izvještaji, postavljenja, premještaji) i drugo.
Izlučivanju: Izdvojena je jedna knjiga kod koje nije bilo moguće izvršiti pozitivnu identifikaciju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Tijekom 2010. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Obavljena je identifikacija gradiva prema primopredajnom popisu i stvarnom stanju te je fond podijeljen na 4 cjeline. Spisi su složeni kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5039
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica