Facebook
Naziv: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1100
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GULIZ NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 0.75 d/m
Tehničke jedinica: 6 svež ; 1 knj.
Odgovornost: Glavna uprava za lokalnu industriju i zanatstvo Savjeta za prerađivačku industriju Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je od Ministarstva financija po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Većina gradiva fonda odnosi se na prepisku Glavne uprave za lokalnu industriju i zanatstvo i ostalih institucija i službi povezanih s lokalnom industrijom i zanatskim obrtima koji od Uprave traže materijalnu ili financijsku pomoć, odobrenje planova i savjete. Gradivo fonda sadrži dokumente vezane za rad lokalne industrije i zanatstva: okružnice, kopije dopisa vezane za uvoz i izvoz, platne liste itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je složeno prema osnovnim cjelinama: opći spisi, predmetni spisi, personalni spisi, komercijalni sektor, računovodstvo i kazalo.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica.
Restauracija: Nije provedeno.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4987
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica