Facebook
Naziv: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1119
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GDPZP NRH (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1949
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Glavna direkcija za promet zemaljskim plodovima Ministarstva trgovine i opskrbe Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je 2000. godine od Ministarstva financija RH, predajom po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži računovodstvenu dokumentaciju podijeljenu na 1 knjigu i 3 kutije. Uglavnom su to isplatne liste te izvještaji financijske prirode – bilance, prihodi, rashodi itd. Isplatne liste se odnose na samu Upravu te poduzeća za trgovinu zemaljskim plodinama Ranka i Grozd.
Izlučivanju: Za izlučivanje se predlaže knjiga financijskog dnevnika „Radničko-službeničke potrošačke zadruge Jedinstvo“ iz Varaždina za 1947. i 1948. godinu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom 2010. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Prije obrade fond je sadržavao 3 svežnja i 2 knjige. Nakon obrade fond sadrži 3 kutije i 1 knjigu. Spisi su složeni kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5006
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica