Facebook
Naziv: Komitet za vodoprivredu Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1172
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KVP (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Komitet za vodoprivredu Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj) (1950-1951)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je po službenoj dužnosti 2000. godine od Ministarstva financija (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži izvješća izvođača radova (poduzeća za melioraciju) o tijeku radova na različitim projektima, procjene i obračune, potvrde o isplati novčanih sredstava izvođačima radova te korespondenciju između Komiteta za vodoprivredu s područnim Upravama za meliorizaciju (npr. Uprava za meliorizaciju Zagreb, Uprava za meliorizaciju Split) i tvrtkama koje vrše radove (npr. „Lonja“ Sisak, „Hidrotehna“ Zagreb, „Jelas“ Slavonski Brod, „Meliorizacija“ Split, „Hidroprojekt“ Zagreb, „Odvodnja“ Osijek) glede financijskih potreba projekata na terenu. U gradivu također postoji veliki broj računa, virmana, odobrenja kredita, obračuna itd. Cjelokupno gradivo je iz 1950. godine.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Tijekom 2010. godine provedena je arhivistička obrada, vrednovanje gradiva te tehnička obrada. Prije obrade fond je sadržavao spise složene u 4 svežnja koji su tijekom obrade preseljeni u 4 kutije. Ne postoje nikakva registraturna pomagala. Spisi su sređeni kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5059
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica