Facebook
Naziv: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Rijeka (fond)
Signatura: HR-HDA-1285
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1949 - 1952
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Oblasni komitet Narodne omladine Hrvatske Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva fonda Oblasnog komiteta NOH Rijeka po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja Arhiva u HDA 1995. preuzeti su svi fondovi i zbirke Arhiva. (akv. 52/1995). Po preuzimanju gradivo je uključeno u zbirni fond, a 2006. izdvojeno je u zaseban fond.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži materijale oblasnih konferencija, zapisnike sastanaka, savjetovanja, izvješća s terena i korespondenciju.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na početku sređivanja fond je sadržavao 1 kutiju gradiva, složenog kronološki. S obzirom da je gradivo sačuvano fragmentarno, bez uredskih knjiga, ne može se sa sigurnošću utvrditi točan opseg i način vođenja uredskog poslovanja. U strukturi svake organizacijske jedinice složene su dokumentacijske cjeline koje prate ustroj i način rada (zapisnici i materijali sjednica, materijali savjetovanja, prepiska s CK NOH i okružnice). Za neka tijela, u skladu s nadležnošću oformljene su i dodatne podserije (Prepiska s Komitetom Narodne omladine Trgovačke mornarice). Sređivanje gradiva fonda započeto je u ožujku 2006, pri čemu je gradivo sređeno tematski po radnim tijelima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5172
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica