Facebook
Naziv: Sindikat željezničara Jugoslavije. Republički odbor za Hrvatsku (fond)
Signatura: HR-HDA-1291
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SŽJ ROH (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1959
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 1 amb. kut. ; 2 svež ; 32 kut. ; 23 knj.
Odgovornost: Sindikat željezničara Jugoslavije. Republički odbor za Hrvatsku (stvaratelj) (1945 - 1959)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Sačuvani su spisi Komisije za organizacijska pitanja, Komisije za takmičenja, Komisije za socijalno osiguranje i zaštitu na radu, Komisije za snadbjevanje i standard, Komisije za kulturno-prosvjetni rad te spisi teritorijalnih odbora Karlovac, Vinkovci, Zagreb itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u Arhivu IHRPH djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike. Izrađen je pregledan sumarno-analitički popis gradiva po tehničkim jedinicama (u rukopisu).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: U fondu se nalaze prijepisi spisa koji se odnose na povijest željeznica dobiveni iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu (datiraju od 1897.)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5178
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica