Facebook
Naziv: Sindikat radnika saobraćaja i veza Hrvatske. Republički odbor (fond)
Signatura: HR-HDA-1295
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SRSVH RO (hrvatski)
Razdoblje: 1959 - 1970
Arhivske jedinica: 16.30 d/m
Tehničke jedinica: 162 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Sindikat radnika saobraćaja i veza Hrvatske. Republički odbor (stvaratelj) (1959 - 1990)
Povijest jedinice: Gradivo su od stvaratelja počeli preuzimati AIHRPH i Hrvatski povijesni muzej. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem AIHRPH (knjiga akvizicija 52/1995) te preuzimanjem gradiva od Hrvatskog povijesnog muzeja (knjiga akvizicija 54/1999). Hrvatski povijesni muzej je predao materijale koji se odnose na povijest željeznice I željezničara.
Sadržaj jedinice: Spisi komisija, sindikalnih konferencija grana i grupacija, anketni listovi željezničara pripadnika NOB-e, gradivo za povijest željeznice (prijepisi) itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u Arhivu IHRPH djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike. Izrađen je pregledan sumarno-analitički popis gradiva po tehničkim jedinicama (u rukopisu).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5182
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica