Facebook
Naziv: Sindikat radnika i službenika pomorske privrede Jugoslavije. Centralni odbor (fond)
Signatura: HR-HDA-1294
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SRSPPJ CO (hrvatski)
Razdoblje: 1948 - 1954
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Sindikat radnika i službenika pomorske privrede Jugoslavije. Centralni odbor (stvaratelj) (1945 - 1959)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Spisi Organizacijske i financijske komisije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u Arhivu IHRPH djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike. Izrađen je pregledan sumarno-analitički popis gradiva po tehničkim jedinicama (u rukopisu).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5181
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica