Facebook
Naziv: Istaknute osobe radničkog i komunističkog pokreta XX. stoljeća (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1371
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1900 - 1975
Arhivske jedinica: 3.40 d/m
Tehničke jedinica: 34 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv došao je u posjed gradiva zbirke po službenoj dužnosti 1995. godine nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Prilikom udruživanja AISP-a u HDA preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (akv. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Zbirka je podijeljena na nekoliko cjelina. Dokumenti u serijama 1371-1 i 1371-2 sređeni su kao dosjei pojedinaca i analitički obrađeni. Naknadno su dodani dosjei s podacima o sudionicima Oktobarske revolucije (1371-3), kao i biografske jedinice o narodnim herojima (1371-5) i biografske jedinice o raznim istaknutim pojedincima s područja Hrvatske (1371-6). U tim jedinicama nalaze se biografije koje su pripremljene za Enciklopediju Jugoslavije i Zbornik narodnih heroja, prethodno verificirane u Komisiji za historiju CK SKH. U seriji 1371-4 objedinjeno je raznovrsno gradivo (tvz. ostavštine i dr.) koje su Arhivu IHRPH predavali pojedinci u više navrata.
Izlučivanju: Nije provođeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je nastala u AIHRPH-u od nekoliko cjelina. Dokumenti u serijama 1371-1 i 1371-2 sređeni su kao dosjei pojedinaca i analitički obrađeni. Naknadno su dodani dosjei s podacima o sudionicima Oktobarske revolucije (1371-3), kao i biografske jedinice o narodnim herojima (1371-5) i biografske jedinice o raznim istaknutim pojedincima s područja Hrvatske (1371-6). U tim jedinicama nalaze se biografije koje su pripremljene za Enciklopediju Jugoslavije i Zbornik narodnih heroja, prethodno verificirane u Komisiji za historiju CK SKH. U seriji 1371-4 objedinjeno je raznosvrsno gradivo (tvz. ostavštine i dr.) koje su Arhivu IHRPH predavali pojedinci u više navrata.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1371/AI - 1 Istaknute osobe radničkog i komunističkog pokreta (analitički inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5258
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica