Facebook
Naziv: Zbirka kazališne fotografije Mladena Grčevića (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1424
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka Grčević (hrvatski)
Razdoblje: 1942 - 1948
Arhivske jedinica: 1775 kom
Tehničke jedinica: 1775 kom. (c/b negativi 6x6cm); 1204 kom. (c/b fotografije 13x13cm)
Odgovornost: Grčević, Mladen (fotograf) (1942 - 1947)
Povijest jedinice: Zbirku je Hrvatskom državnom arhivu predao Mladen Grčević 14. siječnja 2000. godine.
Sadržaj jedinice: Zbirka prikazuje dramske, operne, operetne i baletne predstave odigrane u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu od 1942. do 1948. godine (portreti glumaca, pjevača, plesača, redatelja, scenografa, snimke scena i režijskih situacija na sceni). Svaka predstava predstavlja zasebnu seriju unutar zbirke. Popisi, kao sastavni dio zbirke, sadrže sljedeće podatke: pregled svih snimljenih predstava po rednom broju, abecedni popis portretiranih osoba s oznakom brojeva negativa, popis redatelja s brojevima njihovih predstava, popis scenografa s brojevima predstava i označenom preporukom za reproduciranje te popis dramskih autora i skladatelja s brojevima njihovih izvedenih predstava.
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U trenutku predaje zbirke, autor je numerirao veći dio negativa (njih 1204) te ih organizirao u serije formirane po predstavama, dok je ostatak negativa kao neregistrirane snimke priložio na kraju svake serije. Za sve signirane negative tada su izrađene fotografije koje je autor sam opisao i na nekima od njih ucrtao i prijedlog izreza u slučaju dalje izrade fotografija. Tijekom 2009. i 2010. zbirka je digitalizirana i opisana u računalnom programu Saperion, a izvorno signiranim snimcima pridodani su i do tog trenutka neregistrirani snimci.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1424/AI - 1 Zbirka Kazališne fotografije Mladena Grčevića (analitički inventar)
Registraturna pomagala: Popis (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5311
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica