Facebook
Naziv: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1522
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZKRH/Z (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1952
Arhivske jedinica: 4.50 d/m
Tehničke jedinica: 16 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Zemaljska komisija za repatrijaciju Hrvatske (stvaratelj) (1945-1952)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti od Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu, krajem 1998. (akv. 37/1998). Gradivo je prilikom preuzimanja iz lokacija u Krčkoj i Hvarskoj ulici u Zagrebu brojilo 15 knjiga, 17 svežnjeva spisa i 18 drvenih kutija kartoteke repatriranih.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise koji se odnose na praćenje i upućivanje repatriraca preko jugoslavenske granice u pripadne zemlje preko pograničnih stanica, a uključene su kategorije ratnih zarobljenika, interniraca, izbjeglica i žrtava fašističkog terora različitih narodnosti: Rumunji, Bugari, Mađari, Palestinci, Talijani, Poljaci, Česi, Nijemci i dr. Fond čine i knjige repatriranih osoba iz razdoblja 1941-1945 koje sadrže podatke o vremenu zarobljavanja, internaciji, logoru u kojem su boravili te upućivanju u mjesto prebivališta. Osim navedenih knjiga, sačuvani su i očevidnici repatriranih osoba 1946-1952 iz Prihvatne stanice u Zagrebu te knjiga inventara iste stanice. Očevidnici su vezani s abecednom kartotekom repatriranih. Sačuvana je i kartoteka stranih državljana repatriranih u matične zemlje (Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Čehoslovačka, Francuska, Grčka, Italija, Mađarska, Norveška, Poljska, Rumunjska, SSSR).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; Ostalo (Kartoteka)
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je privremeno sumarno popisano.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Opća napomena: Kartoteka repatriranih nalazi se u 14 manjih drvenih kutija.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5409
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica