Facebook
Naziv: Zbirka zapisa upravnih i vojnih vlasti Nezavisne Države Hrvatske i Narodnooslobodilačkog pokreta (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1549
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZIG NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 21 d/m
Tehničke jedinica: 209 kut.
Povijest jedinice: Zbirka je preuzeta 1993. godine od MUP-a RH, po službenoj dužnosti (akv. br. 46/1993). Gradivo obuhvaća nekoliko serija spisa prikupljenih po poslijeratnim vlastima tj. OZNI i UDBI kasnije SDS RSUP-a) koji nisu bili zanimljivi za uklapanje u tematsku povijesnu zbirku dokumenata SDS-a ili u osobne policijske dosjee građana. Ovi materijali obrađeni su u Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove posebnim sustavom indeksiranja, kojime su obrađena sva imena koja se u sadržaju pojedinih dokumenata spominju, bez obzira na njihov značaj i kontekst. Izrađena kazala smještena su u veći broj arhivskih kutija (21 kutija). Za svako ime je potrebno pretražiti veći broj stranica u kazalu, te veći broj tematskih skupina (I-IV, VI).
Sadržaj jedinice:

Gradivo obuhvaća spise razvrstane u tematske skupine označene rimskim brojevima: obavještajni materijali (I), policija (II), oružane snage NDH (III), politički zatvorenici (IV), ustaški pokret (VI). U njemu se spominju pripadnici oružanih snaga NDH, policije ili obavještajci u najrazličitijem kontekstu, ali mnogim dokumentima manjkaju osnovna obilježja: ime ustanove stvaratelja ili ime primaoca, datum, žig, potpis, pa se često ne može precizirati o kakvim se dokumentima radi i čijim su radom nastali.

Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Među gradivom ima i duplikata zapisnika saslušanja poslijeratne OZN-e ili UDB-e, čiji su izvornici smješteni u tematsku zbirku SDS-a ili se nalaze u osobnim dosjeima u fondu Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove, Služba državne sigurnosti. Za ovakve dokumente postoji ograničenje dostupnosti s rokom od 70 godina od nastanka dokumenata ili od 100 godina od rođenja osobe na koju se odnose.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 223: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske
HR-HDA- 248: Ustaška nadzorna služba
HR-HDA- 1491: Odjeljenje zaštite naroda za Hrvatsku
Registraturna pomagala: Kartoteka (kom. 1)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5437
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica