Facebook
Naziv: Generalna direkcija metalne industrije Narodne Republike Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1644
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: GeDMI (hrvatski)
Razdoblje: 1950 - 1951
Arhivske jedinica: 4.70 d/m
Tehničke jedinica: 53 svež ; 3 knj.
Odgovornost: Generalna direkcija metalne industrije Narodne Republike Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzeto je od Ministarstva financija, po službenoj dužnosti (akv. 14/2000).
Sadržaj jedinice: Fond sadrži opće spise, povjerljive spise, predmetne spise (prijenosi osnovnih sredstava, nomenklatura planiranih grupa Savjeta za mašinogradnju Vlade FNRJ, spisi o eksproprijaciji: Bratstvo, Daruvar, Rade Končar, Đuro Đaković - centralna mašinska radionica, Munja i Tekstilstroj, Zagreb), poslovni izvještaji, bilanca ekonomije poduzeća metalne industrije NRH za 1951., spisi personalno-kadrovskog odjela, o stručnim ispitima, spisi Odsjeka za unaprijeđenje proizvodnje (planovi znanstveno-istraživačkih radova, tehnički noviteti), spisi privredno-računovodstvenog sektora (bilance, završni računi stručnih škola i domova, isplatne liste) te arbitražne odluke poduzeća.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda nije arhivistički sređeno, ali je složeno prema sljedećim cjelinama: povjerljivi spisi, opći spisi, predmetni spisi, Personalno-kadrovski odjel, dokumentacija o o stručnim ispitima Personalno-kadrovskog odjela, Spisi Odsjeka za unapređenje proizvodnje, Spisi Privredno-računskog sektora, Arbitražne odluke.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, latinica.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5531
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica