Facebook
Naziv: Vlada Republike Srpske Krajine (fond)
Signatura: HR-HMDCDR -4
Imatelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Razdoblje: 1991 - 1995
Arhivske jedinica: 3.30 d/m
Tehničke jedinica: 33 kut.
Odgovornost: Vlada Republike Srpske Krajine (stvaratelj) (1991.-1995.)
Povijest jedinice: Gradivo je zaplijenila Hrvatska vojska tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije "Oluja", na teritoriju nekadašnje RSK, 1995. godine. Veći dio gradiva preuzima Protuobavještajna agencija (POA), a manji dio Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Navedene ga institucije, temeljem ugovora, predaju na čuvanje Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu koji 14. prosinca 2005. godine predaje gradivo u depozit Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.
Sadržaj jedinice: Spisi fonda sadrže različitu dokumentaciju vezanu uz djelovanje Vlade RSK i njezinih institucija, poput zapisnika pojedinih sjednica Vlade s odlukama i rješenjima koji su pritom doneseni, zatim magnetofonskih vrpci sa snimkama određenih sjednica Vlade, službenih dokumenata Vlade RSK, dokumenata nastalih djelovanjem Sekretarijata Vlade RSK, dokumenata Kabineta predsjednika Vlade RSK, dokumenata Komisije za razmjenu zarobljenika Vlade RSK, dokumenata Komisije za humanitarna pitanja Vlade RSK, itd. Osim navedenih sadržaja u fondu se nalazi i niz dokumenata, koji su nastali djelovanjem Kabineta predsjednika RSK, Skupštine RSK, institucija Srpske vojske Krajine, UN-a, pojedinih stranih diplomacija, te lokalnih organa vlasti, kao i privatnih tvrtki i lica, a koji su upućivani pojedinim službama i institucijama Vlade RSK. Dokumenti sakupljeni u fondu, poput brojnih zapisnika, rješenja, odluka, uredbi, pravilnika, nacrta i prijedloga zakona, kao i službene i privatne korespondencije raznih tuzemnih i inozemnih tvoraca, daju kvalitetan i obiman prikaz svih sfera kako javnog, tako i privatnog života na području RSK, u razdoblju od 1991. do 1995. godine.
Izlučivanju: Fond je nastao izdvajanjem građe iz ukupno 117 arhivskih kutija, koje su sadržavale i fragmente pojedinih drugih fondova koji se tiču povijesti RSK.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prilikom sređivanja gradivo je podijeljeno na pet serija, a pojedine serije i na podserije: 1. Zapisnici sjednica Vlade RSK 2. Vlada RSK (podserije: Urudžbirani dokumenti Vlade RSK s oznakom tajnosti, Neurudžbirani dokumenti Vlade RSK s oznakom tajnosti, Urudžbirani dokumenti Vlade SAO Krajine/RSK te Neurudžbirani dokumenti Vlade RSK) 3. Sekretarijat Vlade RSK (podserije: Urudžbirani dokumenti Sekretarijata Vlade RSK, Neurudžbirani dokumenti Sekretarijata Vlade RSK, Urudžbirani dokumenti Sektora za financijsko-računovodstvene i materijalne poslove Sekretarijata Vlade RSK, Urudžbirani dokumenti Tehničke službe Sekretarijata Vlade RSK, Urudžbirani dokumenti Kabineta predsjednika Vlade RSK, Neurudžbirani dokumenti Kabineta predsjednika Vlade RSK, Urudžbirani dokumenti Komisije za razmjenu zarobljenika Vlade RSK te Urudžbirani dokumenti Komisije za humanitarna pitanja Vlade RSK) 4. Zakoni Vlade RSK 5. Pravilnici Vlade RSK
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno na temelju odredaba 20. i 22. članka Zakona o arhivskom gradivu i arhivima Republike Hrvatske. (NN 105/97)
Jezici: srpski
Pisma: ćirilica (srpska) ; latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je većim dijelom na ćirilici, a manjim na latinici, pisano srpskim jezikom.
Obavijesna pomagala: HMDCDR -4/SI - 2 Vlada Republike Srpske Krajine (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvori u istom arhivu "Paradržavne i paravojne postrojbe na okupiranom području RH 1990.-1995."; (vlada, skupština, ministarstva, vojne jedinice-glavni štab, korpusi, zonski štabovi, jedinice teritorijalne obrane). Dopunski izvori u drugim arhivima Zapisnici sjednica Vlade RSK; 1991.-1992. – Državni arhiv Zadar Zapisnici sjednica Vlade RSK; 1992.-1995. - Hrvatski informativni Centar (HIC), Zagreb
Opća napomena: Kod citiranja fonda navodi se: - signatura države, ustanove i fonda i naziv fonda HR-HMDCDR-2, Vlada Republike Srpske Krajine od 1991. do 1995. godine - naziv serije Sekretarijat Vlade RSK i broj spisa HR-HMDCDR-2, Vlada Republike Srpske Krajine od 1991. do 1995. godine, Sekretarijat Vlade RSK, 06-5-388/92
Identifikator: HR-HMDCDR /AJ 61052
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica