Facebook
Naziv: Općina Labin (fond)
Signatura: HR-DAPA-65
Imatelj: Državni arhiv u Pazinu
Usporedni nazivi: Comune di Albona (talijanski)
Municipio di Albona (talijanski)
Razdoblje: 1918 - 1945 (Izaspisi: 1943-1945.)
Arhivske jedinica: 32.90 d/m
Tehničke jedinica: 88 knj. ; 189 kut.
Odgovornost: Općina Labin (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto Historijskog arhiva Rijeka. Osnovno sređivanje provedeno je tijekom 1970-ih godina.
Način preuzimanja: Gradivo je po službenoj dužnosti preuzeto od Historijskog arhiva Rijeka u primopredajama izvršenim 10. i 25. ožujka 1967. (akvizicije br. 36 i 39), dok je manji dio u nekoliko navrata preuzet naknadno.
Sadržaj jedinice: Uz opće spise (1918/1945), koji sadrže podatke vezane uz djelatnost općine i komunikaciju s povezanim tijelima, fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa (1918/1939) s kazalima (1920/1938), knjige pošte (1924/1932) te financijske knjige.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Unutar cjeline knjiga, pojedini komadi sređeni su kronološki. S izuzetkom spisa iz razdoblja od 1918-1920, koji su sređeni prema tekućem broju, ostala godišta spisa (1921/1945) pretežno su sređena unutar sljedećih kategorija i klasa: I. općinska administracija , II. dobrotvornost, III. općinska policija; IV. zdravstvo i higijena; V. financije; VI. državna uprava; VII. pravosuđe i bogoštovlje; VIII. novačenje i vojska; IX. obrazovanje; X. promet, veze i javni radovi; XI. zemljoradnja, industrija, trgovina i korporacije; XII. evidencije o stanovništvu XIII. stranci; XIV. razni predmeti , XV. javna sigurnost.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Pazinu.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAPA-35/P - 1 Općina Labin: spisi (popis)
DAPA-35/P - 2 Inventar pomoćnih kancelarijskih knjiga Općine Labin (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 55: Prefektura Istre u Puli
HR-DAPA- 58: Podprefektura u Pazinu
HR-DAPA- 453: Civilni komesarijat u Pazinu
Identifikator: HR-DAPA/AJ 62841
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica