Facebook
Naziv: Šumarstvo (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-2-2
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1975 - 1990
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na analize, izvješća i studije o stanju i problemima razvoja šumarstva Slavonije i Baranje. Dani su podatci o organiziranosti šumsko-drvnog kompleksa na području regije. Dokumentacija se odnosi i na problematiku razvoja lovstva s popisima divljači.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani na manje skupine: analize, izvješća i studije, razna dokumentacija o lovstvu, informacije. Unutar pripadajućih skupina spisi su sređeni kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 69741
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica