Facebook
Naziv: Matica hrvatska (naknadno preuzeto) (serija)
Signatura: HR-HDA-1567-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1838 - 1993
Arhivske jedinica: 13.80 d/m
Tehničke jedinica: 138 kut.
Povijest jedinice: Ova serija sadrži gradivo koje je naknadno pronađeno u prostorijama Matice hrvatske te pripada cjelini gradiva preuzetog u HDA Ugovorom o depozitu 1994. godine. Gradivo je bilo u potpunosti nesređeno te je prije preuzimanja u HDA 2007. izvršena arhivistička obrada, gradivo sređeno, izlučeno i popisano. 2018. od Jakše Kušana preuzeto je gradivo nakratko obnovljenog „Hrvatskog tjednika“ iz 1991/92. godine te priključeno gradivu originalnog tjednika iz 1971. godine.
Sadržaj jedinice: Pravila i normativni akti, zapisnici sjednica tijela MH, opća korespondencija MH, dokumentacija o imovini MH, evidencije članstva i dokumentacija o radu s članstvom MH, planovi, dnevnici i izvještaji o radu MH, dokumentacija o nakladnoj djelatnosti (časopis „Književnik“, časopis „Omladina“, kratkotrajno obnovljeni „Hrvatski tjednik“ iz 1991.), dokumentacija o obljetnicama i drugim kulturnim akcijama, dokumentacija o nagradama MH, dokumentacija o slučajevima, aferama i polemikama MH, dokumentacija o pravnim poslovima MH, računovodstvena dokumentacija MH, računovodstvena dokumentacija „Hrvatskog tjednika“, dokumentacija o prodaji izdanja MH, dokumentacija o prodaji HT, statistička dokumentacija MH, personalna dokumentacija djelatnika MH, fototeka, fonoteka, hemeroteka, stampata.
Vrste medija: Papir ; Magnetofonska traka
Vrste građe: spisi ; knjige ; novinski isječak ; Magnetofonska vrpca ; plakati ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: S obzirom da je gradivo preuzeto 1994. arhivistički sređeno i zaštitnički mikrofilmirano, naknadno preuzeto gradivo sređeno je kao zasebna cjelina (serija 7). Gradivo prati strukturu prvotno sređenog gradiva (serija 1-6), a najviše sadrži gradivo podserija 2.3. Opća korespondencija MH, 2.5. Evidencija članstva i dokumentacija o radu s članstvom i 2.7. Dokumentacija o nakladnoj djelatnosti MH (izdavački projekti i rukopisi). Za dio gradiva formirane su nove cjeline: 2.3.1.1. Društvo srednjoškolskih profesora „Pramatica“, 2.3.3.1. Dokumenti o odluci Banske vlasti banovine Hrvatske o razrješenju Upravnog i Nadzornog odbora MH, 2.4.1.5. Police osiguranja, 2.7.3.1. Dokumentacija časopisa „Književnik“, 2.7.3.4.2. Obnovljeni „Hrvatski tjednik“, 2.7.3.8. Dokumentacija projekta „Hrvatska književnost u 120 knjiga“, 2.7.3.9. Dokumentacija redakcije „Omladina“, 2.7.3.10. Recenzije, 2.7.4.8. Dokumentacija projekta „Splitski zbornik“, 2.7.4.9. Dokumentacija projekta „Mitologijski rječnik“, 2.7.4.10. Dokumentacija projekta „Časopis Slog“, 2.7.4.11. Dokumentacija projekta „Geografija NRH“, 2.7.4.12. Dokumentacija o objavljivanju djela Felixa Saltena, 2.7.4.13. Dokumentacija projekta „Zbornik za folklor“, 2.7.4.14. Projekt „Kajkavska pjesmarica“, 2.12.10. Razna financijska dokumentacija, 3.1. Fonoteka unutar serije 3. Fototeka s audio zapisima raznih kulturno-znanstvenih skupova te tijela MH i 6.1.1.2. Izresci iz novina o „Deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika“. Gradivo podserije 2.5.3. Pristupnice bilo je u rinfuznom stanju i složeno je abecedno po mjestima u Hrvatskoj, po mjestima u drugim republikama SFRJ te u inozemstvu, a gradivo podserije 2.5.5. Članski kartoni složeno je abecedno po prezimenima.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Gradivo je predviđeno za zaštitno snimanje i digitalizaciju kao i serije 1-6.
Identifikator: HR-HDA/AJ 70180
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica