Facebook
Naziv: Mala privreda (podserija)
Signatura: HR-DAOS-1526-2-6
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1975 - 1990
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut. ; 2 fasc.
Sadržaj jedinice: Sadržaj se odnosi na analize, informacije i zaključke o razvoju zanatstva, te popise zanatskih radnji.
Izlučivanju: Nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su razvrstani na manje skupine: informacije, popise, zaključke. Unutar svojih skupina spisi su sređeni kronološki.
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnika o radu čitaonice DAOS.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAOS/AJ 70183
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica