Facebook
Naziv: Nabavljačka zadruga državnih službenika u Kastvu (fond)
Signatura: HR-DARI-893
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NazadK (hrvatski)
Razdoblje: 1925 - 1939
Arhivske jedinica: 0.07 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Nabavljačka zadruga državnih službenika u Kastvu (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto unutar zbirke arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine, u primopredajnom popisu to su jedinice 56 i 57. Zbirka je sređivanjem rasformirana što interpolacijom u postojeće fondove što formiranjem novih fondova. Gradivo Nabavljačke zadruge državnih službenika u Kastvu izdvojeno je u poseban fond.
Način preuzimanja: Akvizicija br. 363, upisana u Knjigu akvizicija 21. 5. 2008. Preuzeto od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine.
Sadržaj jedinice: Fond se satoji od 2 knjige: Knjiga robe III 1925. i Dnevnik za nabavku namirnica 1937-1939.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DARI- 113: Okružni sud Sušak
HR-HDA- 602: Savez hrvatskih zadruga državnih službenika Z.S.O.J. / s građom članica Saveza - Zagreb
Napomena o dopunskim izvorima: Zbog vertikalnih institucionalnih veza sa središnjim savezom zadruga dopunski izvori nalaze se u arhivima u Beogradu.
U privatnom arhivu Željka Jelovice iz Kastva sačuvani su nacrti za gradnju Doma zadruge iz 1938. godine.
Identifikator: HR-DARI/AJ 70758
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica